Skróty klawiszowe:

Zespół interdyscyplinarny

Strona główna » Katalog świadczeń » Zespół interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY realizuje działania określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 roku, poz.1390).

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Niegowa

 2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

 3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Adresaci działań podejmowanych przez Zespół interdyscyplinarny:

 1. Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka/dzieci lub współmałżonka.

 2. Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.).

 3. Rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol.

 4. Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dziećmi/dzieckiem.

 5. Rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich                                                                       

Lokalną pomoc można uzyskać w takich instytucjach, jak: 

1. Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie , ul. Kościuszki nr 105 , 42-300 Myszków Tel. (34) 315 32 00 lub 997, 112 .

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegowie, ul. Bankowa 21, 42-320 Niegowa Tel. (34) 317 10 69

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niegowie ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa tel. 34 315 10 20.

4. Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie w Niegowie ul. Bankowa 21, 42-320 Niegowa  tel. 34 317 10 69

 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30, tel. 34 315 10 14

 Można również skorzystać z pomocy: 

 Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa                                         

tel: 22 499-37-33, e-mail: info@niebieskalinia.org

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Tel. 801 120 002 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-22:00, w niedzielę i święta w godz. 8:00-16:00),

2. Telefoniczna poradnia prawna Tel. 22/666-28-50 - poniedziałek, wtorek, godz. 17.00-21.00; Tel. 800-120-002 - środa, godz. 18.00-22.00
Opłata za połączenie z numerem 22/666-28-50 za każdą minutę połączenia, zgodnie z posiadanym przez Państwa taryfikatorem.

Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info 

Policyjny Telefon Zaufania

Tel. 800 120 226 , 

 Pod tym numerem telefonu można uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury "Niebieskiej Karty", np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 15.30 (połączenie bezpłatne).

 Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

Tel. 116 123 Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 22.00 (połączenie bezpłatne)

 

Zapewniamy
 • Zasiłek rodzinny z dodatkami
 • Jednorazowa zapomoga narodzin dziecka
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Świadczenie rodzicielskie
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy
Formularz zapytaniowy

GOPS Niegowa
ul. Bankowa 21, 42-320 Niegowa

tel.: 34 317 10 69
e-mail: gops@niegowa.pl

GOPS Niegowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna