Skróty klawiszowe:

Ogłoszenie o naborze uczestników do Dziennego Domu „Senior+” w Moczydle

Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie o naborze uczestników do Dziennego Domu „Senior+” w Moczydle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEGOWIE

                                                                                                                  ul. Bankowa 21

                                                                                                                  42-320 Niegowa

                                                                                                                Tel. 34 317 10 69

e-mail: gops@niegowa.pl

 

Ogłoszenie o naborze uczestników

do Dziennego Domu „Senior+” w Moczydle

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegowie ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu „Senior +” w Moczydle.

Placówka zlokalizowana jest w Moczydle 12 (w budynku dawnej Szkoły Podstawowej) dysponuje 15 miejscami dla mieszkańców Gminy Niegowa, w wieku powyżej 60 roku życia. Do placówki przyjmowane będą osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika GOPS, na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wniosek o przyznanie pobytu w placówce składa się osobiście.

Dzienny Dom „Senior+” przeznaczony jest dla osób spełniających łącznie poniższe warunki:

            ● osoba w wieku 60+,

            ● osoba nieaktywna zawodowo,

            ● osoba będąca mieszkańcem gminy Niegowa,

            ● brak przeciwskazań lekarskich do uczestniczenia w proponowanych zajęciach.

Dzienny Dom „Senior+” zapewni uczestnikom następujące usługi:

            ● zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia edukacyjne,

● zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia aktywności ruchowej, terapia zajęciowa, muzykoterapia,

● zajęcia klubowe, spotkania integracyjne,

● ciepły posiłek,

● trening dnia codziennego,

●praca socjalna i szeroko rozumiane poradnictwo,

● zajęcia aktywizujące społeczne, w tym wolontariat międzypokoleniowy,

● transport.

Dzienny Dom „Senior+” dysponuje następującymi pomieszczeniami ogólnodostępnymi dla seniorów:

● Sala posiedzeń + Jadalnia (Pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły,   krzesła, pełniące funkcję Sali spotkań),

● Kuchnia i Zmywak,

● Biblioteka (Pomieszczenie do odpoczynku),

● Gabinet (Pokój pracy socjalnej),

● Pokój ćwiczeń (Pomieszczenie do utrzymania i zwiększenia aktywności ruchowej),

● WC (Damski, Męski, dla osób Niepełnosprawnych),

● Pomieszczenie gospodarcze (Pomieszczenie porządkowe),

● Szatnia.

Placówka będzie funkcjonować od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu „Senior+” będzie odpłatne w zależności od posiadanych dochodów uczestnika. Szczegółowe informacje o odpłatności będzie można uzyskać po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i ustaleniu sytuacji dochodowej kandydata.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niegowie, ul. Bankowa 21 lub pod numerem telefonu 34/317 10 69. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać poniżej oraz ze strony internetowej i w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie.

 

       Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

         w Niegowie

 

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2021 – 2025 Edycja 2023

czytano: 232 razy

autor: gopsniegowa.pl

data dodania: 2023-12-15 13:54:08

Zapewniamy
  • Zasiłek rodzinny z dodatkami
  • Jednorazowa zapomoga narodzin dziecka
  • Zasiłek pielęgnacyjny
  • Świadczenie pielęgnacyjne
  • Świadczenie rodzicielskie
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy
Formularz zapytaniowy

GOPS Niegowa
ul. Bankowa 21, 42-320 Niegowa

tel.: 34 317 10 69
e-mail: gops@niegowa.pl

GOPS Niegowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna